Våra bästa råd just nu

staplar

 

I mer än 35 år har Börsveckan hjälpt sina läsare hitta börsens bästa aktier. Varje vecka levererar vi aktieanalyser med tydliga råd om vad som är värt att äga och inte.

De bästa aktierna tar vi med i våra modellportföljer: BV-portföljen och Utdelningsportföljen.

Dessa har historiskt sett presterat avkastning klart bättre än index. För oss är det bevis för att man inte måste vara finansproffs för att lyckas med aktier. Det räcker med lite sunt förnuft, att man undviker frestelsen att jaga ”kursdubblare” och köper små bolag som på sikt växer till något större.

Låg värdering, växande vinster och god utdelning. Det är den magiska kombinationen som gör aktier till vinnare. Det är precis sådana aktier vi letar upp till vår egen modellportfölj, BV-portföljen.

Hur fungerar då BV-portföljen rent praktiskt?

I första Börsveckan efter sommaruppehållet tar vi alltid fram en ny version av BV-portföljen. Vi investerar 1 Mkr i fiktiva pengar i ett 10-tal olika börsbolag. Men vi behöver inte vara fullinvesterade hela tiden och är det normalt inte heller från start.

Det finns inga specifika regler om vilka slags bolag som kan vara med i portföljen men historiskt har vi begränsat oss till svenska bolag. Ibland kan alla aktier vara nya och ibland behåller vi en del gamla favoriter sedan föregående säsong. Vi undviker de allra minsta bolagen för att minska kurspåverkan på avkastningen och försöker också behålla aktierna så mycket som det går över säsongen för att minska transaktionsaktiviteten och därmed också BV-effekten som kan uppstå för vissa småbolag. Över tid klingar BV-effekten ut, i synnerhet om man behåller aktierna över delårsrapporter.

Under säsongen fortsätter vi att vårda portföljen efter bästa förmåga. Vi gör också regelbundna uppdateringar av läget i portföljen för att säkerställa att bolagen utvecklas som vi tänkt oss. Sådana uppdateringar, som vi kallar ”Därför äger vi dem”, sammanfattar varför vi har aktien i portföljen och publiceras i tidningen med jämna mellanrum. Alla rapporter kommenteras förstås. Vår tekniska analytiker Tomas Trocmé utvärderar också portföljbolagen ur rent tekniskt perspektiv lite då och då.

Om aktier går upp mer än befogat, utvecklas sämre än väntat och när vi får utdelningar som ska återinvesteras, så köper och säljer vi aktier. Eftersom vi alltid har vårt portföljmöte på torsdagen använder vi då oss av torsdagens slutkurser.

Vi återinvesterar alla utdelningar, men inte nödvändigtvis i den utdelande aktien. Portföljen jämförs med ett index som innehåller återinvesterade utdelningar och som har beteckningen OMXSGI. Det är ett index som visar utvecklingen för alla börsnoterade svenska bolag, inklusive utdelningar. Det är ett tuffare jämförelseindex än ett vanligt index som inte tar hänsyn till utdelningar.

Vi stänger portföljen sista veckan i juni. När vi mäter avkastning för portföljen så handlar det om avkastningen mellan starten i mitten av augusti och att vi stänger portföljen i slutet av juni. Så en BV-säsong är kortare än 12 månader.

Det är alltså så vi jobbar med portföljen. 

Men hur ska man som läsare tänka om den? 

Vi får ofta frågan från nya läsare hur man går till väga för att bäst kopiera BV-portföljen och på så vis få en avkastning i stil med den BV redovisar. Svaret är att det sannolikt inte är möjligt. Det är heller inget vi rekommenderar.

Om man försöker köpa de aktier vi tar med i portföljen, och sälja de vi säljer, märker man snart att det är svårt att göra affärerna på samma kurser som vi redovisar i tidningen. Vi använder slutkurser på torsdagar. Läsaren kan först göra en affär på måndagens öppningskurs. Mindre bolag, vars aktier inte är lika handlade som till exempel H&M, stiger ofta i pris jämfört med torsdagens kurs. Det kan även hända en hel del under fredagen, både uppåt och nedåt, i de bolag vi väljer att ta in på torsdagen. Den här ”tidslaggen” ska man beakta som läsare.

Det finns beräkningar som indikerar att den som slaviskt kopierar varje drag i BV-portföljen, och tar den kurs som erbjuds respektive måndag som tidningen kommer ut, missar upp till 5 procentenheter i avkastning jämfört med vad vi redovisar i tidningen. Detta är svårberäkneligt då många gör affärer ett par dagar efter tidningens publicering så ingångskurserna för läsarna varierar starkt. Vissa kan tycka att det är bra nog men att slaviskt replikera portföljen är absolut inget vi rekommenderar som sagt. Snarare ska portföljen ses som inspirationskälla och syftar till att visa våra favoriter just nu.  

Hur ska man göra då?

Vi vet att majoriteten av våra läsare betraktar BV-portföljen som en inspiration för egna affärer. Kanske använder man sig av något enstaka innehav men merparten av portföljen har man komponerat efter eget huvud.

Den som ändå vill basera sin portfölj på vår, bör fundera på hur man kan använda idéerna lite smartare än att rent slaviskt köpa och sälja det vi tar in och ut. Det innebär att man avstår från att köpa aktier som stiger mycket kraftigt på våra rekommendationer. Ofta kan det vara att den initiala kursuppgången mattas av, vilket kan skapa bättre tillfällen att komma in i aktien för den som har is i magen.

Men ibland är det inte möjligt. Då och då ökar aktier över 10 procent i värde på kort tid utan att visa tecken på att falla tillbaka. Då behöver man avstå från att köpa dem till högre kurs. Vi ger gott om förslag på alternativa investeringar i varje nummer av tidningen och köper med över 300 råd varje år.

Ett annat alternativ vi vill tipsa om är BV:s utdelningsportfölj. Här är handelsaktiviteten betydligt mindre och många innehav är i större bolag. Troligen är detta en enklare portfölj att ta rygg på.