Användarguide

Tidningen Börsveckan har sedan 1985 drivits med ett enda syfte – att hitta de bästa aktierna på börsen och inspirera våra läsare till goda aktieaffärer.

För att lyckas med detta analyserar vi på redaktionen upp mot 250 olika bolag varje år och kommer med cirka 300 konkreta råd varje år. Utöver det så sköter vi två fiktiva aktieportföljer som visar våra bästa råd för stunden.

Som prenumerant kan du följa arbetet vecka för vecka genom att få hem tidningen 42 måndagar per år i brevlådan. Dessutom kan du läsa tidningen online redan lördag kl 9.00 varje vecka.

 

Konkreta råd – det ska man köpa och sälja! Ryggraden i tidningen är konkreta råd om vad man bör köpa och sälja. Råden baseras på fundamental analys. Vi behandlar de flesta branscher och sektorer på börsen men tyngdpunkten ligger på företag med färdiga produkter, försäljning och kunder, snarare än på bolag i utvecklingsfasen.

Våra analyser ska vara skrivna på ett enkelt språk och begripliga även för den som saknar förkunskaper om redovisning, aktiemarknaden och ekonomi. Analysarbetet består i normal informationsinsamling och har stöd i interna modeller för värdering av finansiella tillgångar. Vi följer inte en fast uppsättning investeringskriterier när vi väljer aktier. Tumregler kan vara nyttiga men vår erfarenhet är att varje fall är unikt.

Råd om hur man bör använda råden. Våra analyser och köptips är ryggraden i tidningen. Men vi har också avdelningar i tidningen med vägledning om hur man kan använda våra köpråd.

I varje tidning har vi med en lista där alla våra senaste köpråd presenteras. Vi delar in dessa i fem olika kategorier: Tillväxtbolag, Cykliska bolag, Högriskbolag, Värdebolag och Fastighetsbolag.

Vi gör detta av två skäl.

Dels visar vår kategorisering av ett bolag vad vi anser om risknivån i det. Värdebolag är till exempel de mer stabila aktierna medan övriga kategorier är förenade med högre risk. Företag som vi klassar som högriskbolag har mycket hög risk och bör inte ägas med mindre än att man är redo att förlora 100 procent av insatsen.

Dels menar vi att en aktieportfölj med fördel kan komponeras utifrån vilka kategorier av bolag som finns i den. Den som till exempel är intresserad av stabil avkastning och höga utdelningar bör grunda portföljen med värdebolag och akta sig för högriskbolag. Är man däremot mer riskvillig är det en bra idé att satsa på tillväxt. Tillhör man de som anser att konjunkturen är ovanligt svårsynad så kanske man bör undvika den kategorin.

Så kan man göra i praktiken… För att ge konkreta exempel på hur man kan sätta ihop ett aktiesparande som har goda förutsättningar att slå index, så tar BV fram två olika portföljer varje år: Börsveckanportföljen och Utdelningsportföljen. Dessa ska fungera som inspiration till nya idéer för våra prenumeranter. Mer om Börsveckanportföljen kan du läsa här. Mer om Utdelningsportföljen finns att läsa här.

Vanliga frågor om Börsveckan…

Hur ska man använda Börsveckan? Det är olika från läsare till läsare. Somliga gör egna analyser och ser tidningen som en källa till uppslag att läsa på mer om. Andra läser våra analyser och baserar någon affär då och då på våra råd. Många vill ha så konkret vägledning som möjligt och försöker replikera våra två portföljer. Vi lägger inga värderingar i hur man använder tidningen men framhåller att det är svårt att få lika bra avkastning som vi redovisar.

Ska man kopiera BV-portföljen? Vi sätter ihop våra portföljer som inspiration för läsaren och för att visa att det går att slå index utan att vara varken finansgeni eller heltidstrader. Historiskt har BV-portföljen haft god avkastning vilket lockat somliga att följa den. Det har även lett till att det blivit svårare att komma in till samma kurser som vi köpt och sålt våra fiktiva innehav till. Som tumregel brukar vi säga att den som kopierar BV-portföljen rakt av måste räkna med att få upp till 10 procentenheters sämre avkastning än den vi redovisar, på grund av att man gör sina affärer till sämre kurser. Om man kopierar lite smartare bör det vara möjligt att minska den siffran. Men var medveten om att det troligen aldrig går att få lika bra avkastning som vi redovisar.

I era tabeller har aktien A ett köpråd. A har dock stigit 45 procent sedan analysen gjordes. Ska jag fortfarande köpa aktien? Vi försöker uppdatera våra köpråd så pass ofta att det här inte ska hända. Men ibland sker det ändå. Generellt sett gäller att alla aktier som har köpråd anses köpvärda på nuvarande kurs. Det kan ändå vara värt att gå tillbaka och läsa den aktuella analysen för att se om den hade en riktkurs eller annan skrivning om när man bör ta hem vinsten.

Går det att ringa och fråga om råd kring era aktier? Vi pratar gärna med våra läsare och är glada att höra förslag och kommentarer kring tidningen. Men vi kan och får inte ge råd till enskilda personer. Vi berättar heller aldrig något om vilka aktier vi planerar skriva om.

Köper ni själva de aktier ni analyserar? Börsveckan uppmuntrar sina anställda att själva äga aktier. Men syftet med vår verksamhet är solklart. Vi är till för läsarna. Det är du som läsare som först ska få tillgång till våra bästa idéer. Därför får en skribent aldrig handla med aktier i bolag man håller på att analysera innan analysen är publicerad. Alla anställda på Börsveckan lyder dessutom under ”en-månads-regeln” som är standard för hela finanssektorn. Det innebär att man måste äga en aktie i minst en månad innan man får ta hem en vinst. Däremot går det bra att sälja tidigare om det rör sig om en förlustaffär. Redaktionsmedlemmarnas privata aktieinnehav ska redovisas för chefredaktören och publiceras även i tidningen varje vecka.