Dags att summera 2020

Då var det dags för årets sista nummer och då passar det bra med en liten genomgång över hur våra råd har utvecklats under året. Det här gör vi varje år och syftet är som alltid tvåfaldigt.

Dels vill vi vara transparenta mot våra läsare och tydligt visa hur avkastningen på våra analyser utvecklas årligen och dels så är det en väldigt viktig utvärdering för oss själva. Vår kärnverksamhet är ju som bekant att hitta köpvärda aktier som vi serverar våra prenumeranter och att fungera som en tydlig inspirationskälla till nya värdeskapande affärer varje vecka. 

Som många av Er känner till så är vår investeringshorisont 12 månader. Egentligen är det lite för kort tid då vi, i våra analyser, oftast blickar ett par år framåt. Men efter 12 månader så hinner man åtminstone se fyra kvartalsrapporter med hårda fakta kring bolagens utveckling och samtidigt så elimineras den initiala ”BV-effekten” som kan uppstå på vissa småbolag de första dagarna eller veckorna. Jag anser därmed att utvärderingen blir rättvis. 

Man ska också komma ihåg att kurserna i våra analyser är baserade på torsdagens stängningskurser när tidningen produceras. Mycket kan hända under fredagen som vi inte kan justera för, både i nyhetsväg men även i aktiekurserna.
En annan viktig poäng är att utvärderingen baseras på närmare 300 råd per år, vilket gör den mer robust. Vi skriver mestadels om små- och medelstora bolag för det är där vi har vår nisch och det är där som vi finner de mest underanalyserade bolagen, men det händer ganska ofta också att vi täcker en rad intressanta bolag på storbolagslistan, där vi av någon anledning finner det intressant.

Det kan handla om att branschen bolaget verkar i är extra intressant, eller att ett medelstort bolag har växt till sig och blivit större och där vi har god kunskap om bolaget och kan bidra med mervärde till våra läsare. Men det kan också handla om att vår syn på branscher/enskilda bolag kan skilja sig åt väsentligt mot konsensus och att vi av den anledningen vill presentera vår syn som ett alternativ till den allmänna uppfattningen. Ja, anledningarna är många men vi vill inte låsa in oss i ett speciellt fack utan kunna snabbt agera där vi anser att köplägen kan uppstå. Och då spelar storleken inte särskilt stor roll.

En annan viktig sak att lyfta fram i sammanhanget är att vi ständigt letar köpvärda bolag, och inte det omvända. Vi får ibland frågor kring varför det är få säljråd i tidningen. Svaret är ganska enkelt. Vår screening utgår veckovis till att finna undervärderade aktier. Våra prenumeranter betalar för att få bra köpråd. Om vi i ett tidigt skede ser att ett bolag är övervärderad eller icke-köpvärd av andra anledningar så hoppar vi snabbt över till något annat. Så säljråden kommer aldrig bli en stor andel av våra löpande råd, även om dessa ökat stadigt de senaste åren.       
Jag har tagit fram en lista på samtliga analyser som vi skrev under 2019 och som nu, ett år senare, ska utvärderas. Sammanfattningen finns i tabell 3.  

Totalt hinner vi skriva runt 300 analyser varje år, vid sidan av diverse kommentarer, portföljgenomgångar, krönikor och branschtexter. Några av dessa analyser är av karaktären ”uppdateringar/kommentarer” efter till exempel delårsrapporter eller viktiga nyheter. Exkluderat dessa så skrev vi 286 unika analyser under 2019. Cirka 46 procent renderade i Köp (42 procent året innan) och resterande del var framförallt Avvakta (49 procent), med undantag för 14 säljråd (5 procent). 

Så hur har det gått då? Vår mätperiod är som sagt 2019-2020. Det här är analyser som skrivits under 2019 och som nu, ett år senare, utvärderats löpande i tidningen under 2020. Ett köpråd i februari 2019 utvärderas februari 2020. Ett avvakta-råd som skrevs i maj 2019 utvärderas alltså i maj 2020 osv. Råden från varje tidning jämförs alltså under samma period mot index. Om vi under perioden ändrar rådet så utvärderas rådet för den perioden fram tills ändringen, mot index för samma period.

Vi använder alltid OMXSGI-indexet, som inkluderar alla bolag på Stockholmsbörsen inklusive alla utdelningar. OMXSGI har under samma period i genomsnitt ökat med drygt 12 procent mätt över de 42 veckor som tidningen kommit ut. Mäter man samtliga våra köpråd på samma sätt så konstaterar vi att dessa stigit med i snitt 24 procent under samma tidsperiod. Avvakta-råden gav i snitt 8 procent, klart sämre än index och köpråden alltså. Säljråden gav -4 procent. Precis som man vill ha det och det är vi oerhört glada över, i synnerhet då historiken de tre föregående åren också pekat på lika starka utfall. 

Vilka var de bästa köpråden då? På topp 10-listan hittar vi BV-favoriten Sinch som etta. Vi tog upp bevakningen av aktien tidigt under 2019, i BV 19-05 måndagen den 24 januari, när den stod i 104,8 kr. Här såg vi fina tillväxtutsikter framför oss och en relativt hygglig värdering ovanpå det. Aktien steg hela året och även in i 2020. Vi har vid flertalet tillfället trots detta upprepat köprådet då bolaget går från klarhet till klarhet. Den senaste analysen finns i arkivet i BV 20-46 för drygt en månad sedan.

Och det sämsta? Forskningsbolaget Irlab, som vi klassade som högriskaktie, på topp. Irlab är verksamt inom ett komplicerat terapiområde, neurologi, där framgångar historiskt hört till ovanligheterna. Det här var en lottsedel som visade sig vara en nitlott. Den här typen av bolag har oftast ett binärt utfall. Antingen blir det succé, eller pannkaka. Detta bör man alltid förhålla sig till men det är ändå väldigt mycket intressant forskning som bedrivs i de svenska biotech-bolagen så det finns mervärde i att bevaka och skriva om den här typen av komplex materia på ett hyfsat enkelt och lättbegripligt sätt. Rådet är dock att alltid se sådana som lottsedlar med allt vad det innebär. Och ibland blir det riktigt bra med kursdubbling som resultat, som våra köpråd i Oncopeptides, Camurus, det numera utköpta Wilson Therapeutics samt det senaste fallet i Calliditas osv.

Nu stänger böckerna för 2020 och hälsar Er välkomna igen måndagen den 18 januari 2021. Då rivstartas det nya året traditionsenligt med ett stort nummer av vår ”Utdelningsspecial” där vi tar fram en ny Utdelningsportfölj. Tidningen kan du som prenumerant läsa redan lördagen den 16 januari kl 9.00 på vår sajt borsveckan.se. 

Tills dess passar vi på att önska Er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!   


GABRIEL ISSKANDER    
Chefredaktör

Bästa köpråden

Sämsta köpråden

Våra råd 2019

Våra råd 2018

Våra råd 2017

Våra råd 2016