Köpråd som slår index

Varje år summerar vi hur våra aktieråd utvecklas jämfört med index. Sett i backspegeln så har oddsen för att tjäna pengar på Börsveckans råd varit goda och den positiva trenden fortsatte även ifjol.


I samband med årets sista nummer så passar vi på att gå igenom hur våra råd utvecklas generellt sett. Det här gör vi varje år och syftet är tvåfaldigt. Dels vill vi vara transparenta mot våra läsare och tydligt visa hur avkastningen på våra analyser utvecklas årligen och dels så är det en väldigt viktig utvärdering för oss själva. 


Vår kärnverksamhet är att hitta köpvärda aktier som vi serverar våra prenumeranter och som många av Er känner till så är BV:s investeringshorisont 12 månader. Man hinner då se fyra kvartalsrapporter med hårda fakta kring bolagens utveckling och samtidigt så elimineras den initiala ”BV-effekten” som kan uppstå på vissa småbolag de första dagarna eller veckorna. Utvärderingen blir därmed rättvis. 
Jag har därför tagit fram en lista på samtliga analyser som vi skrev under 2017 och som nu, ett år senare, ska utvärderas. Sammanfattningen finns i tabell 1 nedan. 


Totalt skrev vi runt 300 aktieanalyser under 2017, varav en del av dessa var upprepade råd (eller korta kommentarer) som publicerats kort tid efter ursprungsanalysen. Rensat för dessa så skrev vi drygt 280 unika råd under 2017. Cirka 48 procent renderade i Köp och resterande del var Avvakta, med undantag för ett fåtal säljråd. Andelen köpråd var även i år lägre än vad vi normalt brukar snitta sett till hur det har sett ut åren 2011-2016 där köpandelen legat kring 60 procent. Ifjol var andelen köp 53 procent. 


Så hur har det gått då? Vår mätperiod är som sagt 2017-2018. Det här är analyser som skrivits under våren och hösten 2017 och som, ett år senare, utvärderats löpande i tidningen under 2018. Ett köpråd i februari 2017 utvärderas februari 2018. Ett avvakta-råd som skrevs i maj 2017 utvärderas alltså i maj 2018 osv. Råden från varje tidning jämförs alltså under samma period mot index.


Vi använder alltid OMXSGI-indexet, som inkluderar alla bolag på Stockholmsbörsen inklusive alla utdelningar. OMXSGI har under samma period i genomsnitt ökat med 5 procent mätt över de 42 veckor som tidningen kommit ut under 2018. Mäter man samtliga våra köpråd på samma sätt så konstaterar vi att dessa stigit med i snitt 12 procent under samma tidsperiod, dubbelt så bra som index. Avvakta-råden steg samtidigt med i snitt 3 procent, snäppet sämre än index. Det är vi glada över och hoppas kunna förbättra dessa siffror ännu mer framgent. 


Vilka var de bästa köpråden då? På topp 10-listan hittar vi Plejd som etta. Vi tog upp bevakningen av aktien i BV 17-43, måndagen den 23 oktober, när den stod i 21 kr. Vi såg framför oss väldigt goda tillväxtmöjligheter för det lilla bolaget som sysslar med smarta belysningslösningar för hemmet och satte då köp. Aktien steg kraftfullt under hela hösten 2017 och hade en stark utveckling även under våren 2018 efter en rad starka rapporter. I BV 18-23 (31 maj 2018), så tog vi dock bort köprådet till kursen 62 kr och avkastningen blev därmed nästan 200 procent. 


Näst bästa köprådet blev Wilson där vi fick draghjälp av ett fenomenalt bud från det amerikanska läkemedelsbolaget Alexion på 232 kr per aktie. Vi satte köp i BV 17-22 (29 maj 2017) på 80 kr. I april i år kom då budet från amerikanarna och även här blev avkastningen nästan 200 procent. Ett par spelbolag kvalar också in på topplistan. Gaming Innovation Group ansåg vi vara köpvärd i BV 17-06 (6 februari 2017) till kursen 3,25 NOK. Rådet stängdes ett år efter, i februari 2018 när aktien stod strax över 5,3 NOK. Hela listan finns här nedan.


I december 2019 kommer råden som skrevs under 2018 att utvärderas och vi hoppas på lika fint resultat även den gången. 


GABRIEL ISSKANDER    
Chefredaktör

Tabell 1Tabell 2Tabell 3