Ett tufft 2023 till ända

Nu stänger vi böckerna för 2023 och med det så gör vi en uppföljning över våra råd. Historiskt har oddsen för att tjäna pengar på Börsveckans råd varit väldigt goda. Hur klarade sig våra köpråd under det tuffa småbolagsåret 2022-23?

Efter ett riktigt dåligt 2022 så har börsen under 2023 återhämtat en del av raset från fjolåret. Under 2022 landade OMXSPI (Börsens alla bolag exklusive utdelningar) på -25 procent och OMXS30 stängde på cirka -15 procent. Det var alltså ett år där storbolagen gick markant bättre än småbolagen.

Även 2023 ser ut att utvecklas i samma riktning. På det stora hela har det varit ett bra börsår där OMXSPI i skrivande stund ligger på +8 procent från årsskiftet och OMXS30 på +10 procent. Det är ungefär en normal ”årsavkastning” på börsen, om än att det varit väldigt stora slag och hög volatilitet under tiden.

Men lyfter vi på locket så ser vi att det primärt är drivet av storbolagens fina utveckling. Även 2023 var ett år där småbolagen inte alls levererat, tvärtom. Nedgångarna har fortsatt för småbolagen där OMXSSCPI (Small Caps) är ner med -10 procent (!) trots att börsen som helhet är upp nästan tvåsiffrigt alltså. Det är en brutal diskrepans som alltså ökat under året efter ett redan uselt småbolagsår 2022. På samma sätt ser vi att OMXSLCPI (Large Caps) stigit med 8 procent hittills under 2023.

Således fortsätter kräftgången för småbolagen medan storbolagen i mångt och mycket är tillbaka på tidigare nivåer där vi kan se flertalet stora verkstadskoncerner som Volvo, Atlas Copco, ABB etc antingen nosa eller redan passera rekordhöga kursnivåer. Här finns ingen inflationskris eller annat elände i korten, om man enbart ser till kursutvecklingen.

På samma sätt ser vi att småbolagsindex är mer än halverat från rekordnivåerna, trots en fin uppstuds under november.

Vad ska man säga om detta? En slutsats är att bubblan var riktigt stor under 2021 bland småbolagen som fullkomligt krossade storbolagen när räntan var noll och stimulanserna sköljde över marknaden och optimismen var hög efter pandemin. En annan slutsats är att småbolagen är betydligt mer utsatta för de höga räntorna när kapitalet kostar mer. Ju mindre bolag, desto högre risk och för den risken vill investerarna ta bättre betalt såklart. Småbolagen är också i större behov av välfungerande kapitalmarknader och är mer känsliga för ränteutvecklingen är stora koncerner som sitter med en stadig finansiell position och robusta affärsmodeller där osäkerheten kring kassaflödesgenereringen är mindre än hos småbolagen. Det är också dit kapitalet i första hand söker sig och samtidigt så har värderingarna på storbolagen inte varit i närheten av vad många småbolag värderades till när det var som ”värst” eller ”bäst” kanske man kan säga, i slutet av 2021. Därmed var fallhöjden större i småbolagsfacket.

En annan viktig faktor är också att småbolagen är mindre likvida vilket ökar riskera i en sämre marknad. Ingen vill sitta kvar i en position som är svårsåld och flödena har därtill varit negativa under de senaste åren när många småsparare varit tvungna att sälja fonder, aktier för att bekosta de högre boendekostnaderna och högre inflationen kring mat, el och annat.

Det har kort och gott varit ett par riktigt tuffa småbolagsår och för alla oss som primärt söker aktier i det facket så har det under långa perioder varit frustrerande att se att skillnaden mellan storbolag och småbolag ökat snarare än minskat.

Vi menar att detta har öppnat upp väldigt fina möjligheter för stockpickers som vars jaktmarker är just småbolag. Med en stor portion uthållighet och ett långsiktigt investeringsperspektiv så är det nu man ska börja leta framtida kursvinnare. Och det är i första hand inom småbolagsfacket som det, i vår mening, finns bäst möjligheter just nu. Det är inte Atlas Copco på toppvinster till en hög värdering som lockar oss just nu. I synnerhet inte i en makromiljö där konjunkturen ser ut att vika. Det är snarare småbolag som kanske dragits med för mycket i den allmänna baissen som varit som man potentiellt kan hitta mest uppsida.

Med det sagt så har nedgången för småbolagen också sållat agnarna från vetet. Många affärsmodeller fungerar inte och det är när det blåser som hårdast som man ser vilka som är stryktåliga och vilka som är snöflingor i det verkliga livet. Ytterst är det efterfrågan på bolagets tjänster och produkter som är avgörande, men också ledningens förmåga att hålla de finansiella riskerna i schack genom att värna kassaflöden, hålla koll på kostnadsutvecklingen och jobba med effektiviteten i bolaget för att skapa en fin grogrund för stabil och stigande lönsamhet, i takt med att man förhoppningsvis kan ta bättre betalt för det man levererar till kunderna år efter år. Att göra samma sak lite bättre varje arbetsdag och inte konstra till det i onödan.

Många gånger är det just att se till att nedsidan är begränsad och undvika de värsta fällorna på börsen som gör att portföljen över tid kan leverera en god avkastning. Att undvika att göra misstag i den mån det går och köpa välfungerande bolag till en attraktiv värdering.

Som brukligt i årets sista krönika inför juluppehållet så brukar jag ta ett helhetsgrepp kring hur våra råd har utvecklats under året som gått. Det här gör vi av två anledningar. Dels vill vi vara transparenta mot våra läsare och tydligt visa hur avkastningen på våra analyser utvecklas årligen, dels så är det en väldigt viktig utvärdering för oss själva. Vår kärnverksamhet är ju som bekant att hitta köpvärda aktier som vi serverar våra prenumeranter och att fungera som en tydlig inspirationskälla till nya värdeskapande affärer varje vecka.

Som bekant så är vår investeringshorisont 12 månader. Egentligen är det lite för kort tid då vi, i våra analyser, oftast blickar ett par år framåt. Men efter 12 månader så hinner man åtminstone se fyra kvartalsrapporter med hårda fakta kring bolagens utveckling. En annan viktig poäng är att utvärderingen baseras på närmare 300 råd per år, vilket gör den robust. Vi skriver mestadels om små- och medelstora bolag för det är där vi har vår nisch och det är bland dessa som vi finner de mest underanalyserade bolagen. Det händer även ganska ofta att vi täcker en rad intressanta bolag på storbolagslistan, där vi av någon anledning finner det intressant. Det kan handla om att branschen bolaget verkar i är extra intressant, eller att ett medelstort bolag har växt till sig och blivit större och där vi har god kunskap om bolaget och kan bidra med mervärde till våra läsare. Men det kan också handla om att vår syn på branscher/enskilda bolag kan skilja sig åt väsentligt mot konsensus och att vi av den anledningen vill presentera vår syn som ett alternativ till den allmänna uppfattningen. Ja, anledningarna är många men vi vill inte låsa in oss i ett speciellt fack utan kunna snabbt agera där vi anser att köplägen kan uppstå. Och då är inte storleken direkt avgörande.

En annan viktig sak att lyfta fram i sammanhanget är att vi ständigt letar köpvärda bolag, och inte det omvända. Vi får ibland frågor kring varför det är få säljråd i tidningen. Svaret är ganska enkelt. Vår löpande screening utgår alltid från att finna undervärderade aktier. Våra prenumeranter betalar för att få bra köpråd. Om vi i ett tidigt skede ser att ett bolag är övervärderat så hoppar vi oftast snabbt över till något annat som känns bättre. Så säljråden kommer aldrig bli en stor andel av våra löpande råd. Med det sagt så är Börsveckans oberoende i det närmaste unikt på en marknad full med betalanalyser och särintressen och vi har därför också ett ansvar för att varna för vad vi anser är uppenbart övervärderade bolag som en motvikt till andra aktörers egenintresse till förmån för våra läsare åtminstone.

Jag har tagit fram en lista på samtliga analyser som vi skrev under 2022 och som nu, ett år senare, ska utvärderas. Sammanfattningen finns i tabell 3. 

Totalt hinner vi som sagt skriva runt 300 analyser varje år, vid sidan av diverse kommentarer, portföljgenomgångar, krönikor och branschtexter. Några av dessa analyser är av karaktären ”uppdateringar/kommentarer” efter till exempel delårsrapporter eller viktiga nyheter. Exkluderat dessa så skrev vi 292 unika analyser under 2022. Knappt 47 procent resulterade i Köp (44% året innan och 48% året dessförinnan) och resterande del var framför allt Avvakta, med undantag för 15 säljråd (18 st året innan).

Så hur har det gått då? Vår mätperiod är som sagt 2022-2023. Det här är analyser som skrivits under våren och hösten 2022 och som nu, ett år senare, utvärderats löpande i tidningen under 2023, varje nummer under vinjetten ”BV för ett år sedan”. Ett köpråd i februari 2022 utvärderas februari 2023. Ett avvakta-råd som skrevs i maj 2022 utvärderas alltså i maj 2023 osv.

Råden från varje tidning jämförs alltså under samma period mot index. Viktigt att påpeka är dock att i de fall vi ändrar rådet inom 12 månader så utvärderas rådet för den perioden fram tills rådändringen. Vi använder alltid OMXSGI-indexet, som inkluderar alla bolag på Stockholmsbörsen inklusive alla utdelningar. Utfallet på våra råd ser du i tabell 3. OMXSGI har under året gett en avkastning på 3 procent i genomsnitt, mätt över de 42 veckor som tidningen kommit ut. Mäter man samtliga våra köpråd på samma sätt så konstaterar vi att dessa ökat lika mycket, med 3 procent, under samma tidsperiod. Jämnt skägg med breda index med andra ord, vilket får betraktas som klart godkänt givet att majoriteten av råden rör små- och medelstora bolag som haft det tufft som sagt. Avvakta-råden gav samtidigt -15 procent i snitt, mycket sämre än index alltså. Säljråden gav -21 procent, ännu mycket sämre än index.

Vi tycker att det är ett ganska bra utfall i relativa termer även om köpråden inte lyckades klå index ett år som detta. De flesta småbolagsfonder har haft portföljer som laggat efter mot breda index. Att avvakta-råden gått mycket sämre visar också att vi valt bort de värsta härvorna. Självklart vill vi alltid slå index med råden men det är bara att inse att vissa år blir det väldigt svårt på grund av olika faktorer.  

Vilka köpråd gick bäst då? Förra året var det stålgrossisten BE Group som tog förstaplatsen med en avkastning på 170 procent. I år går förstaplatsen till förvärvsbolaget Addvise inom sjukvård, som också återfinns i BV-portföljen. Vi tryckte på köp i BV 22-23 (2 juni 2022 till kursen 6,69 kr där vi såg framför oss en låg värdering och stark operativ trend. Bolaget överraskade med starkare utfall än de prognoser vi lade och framförallt imponerade lönsamheten. Rådet utvärderades slutligen ett år efteråt i BV 23-23 och då stod aktien i 15,8 kr, en uppgång med 136 procent. Just nu noteras Addvise under 10 kr så aktien har under hösten haft det motigt men vi har behållit aktierna och vill syna fler rapporter framgent.

Värt att notera är att vissa av köpråden inte tas med i utvärderingen. Det är framförallt analyser inom biotech där bolaget i fråga inte tjänar pengar än, eller där affärsmodellen inte är tydligt bevisad. Den här typen av analyser är behäftade med en tydlig disclaimer om att det rör sig om lottsedlar i mångt och mycket och att en investering i pappret är förknippat med hög risk. Vi anser att dessa analyser också förtjänar en plats i tidningen då och då, om inte annat på grund av intressant forskning osv, men som aktieinvesteringar så lämpar det sig inte för gemene man och därför utvärderas inte dessa råd löpande i tidningen heller. Här har vi exempelvis haft Camurus och Bioarctic på plussidan (där vi haft spekulativt köp men inga prognoser lagda) men även surdegar som Intervacc och Lidds som gått riktigt dåligt. 

När vi också tittar på bästa/sämsta köpråd så återfinns Rugvista på bägge listorna vilket kan te sig märkligt. Men förklaringen är enkel. Rugvista köpstämplades i första numret av 2022 (BV 22-03) till kursen 121,4 kr. Det gav en negativ avkastning på närmare 60 procent om man hade behållit aktien ett år. Vi tog en förnyad titt på Rugvista i BV 22-48 (hösten 2022) när aktien hade kommit ner till 40 kr. Där köpstämplades bolaget igen och fram till att vi plockade ner rådet till avvakta igen i BV 23-35 (augusti i år) så hade den stigit till 65,4 kr och därtill gett en utdelning på 1,5 kr. Detta gav oss en total avkastning på 67 procent sedan det senaste köprådet alltså. 

De sämsta köpråden då? Här tog BHG förstaplatsen på den inte så charmiga listan. Köprådet var från BV 22-06 (3 februari 2022) till kursen 88 kr, att jämföra med kursen på 16 kr ett år efter. Kombinationen e-handel inom sällanköp, en hel del förvärv och en för hög skuldsättning blev tyvärr en giftig cocktail i en miljö där investerarna flydde från bolag med svag balansräkning. Sedan des har mycket hänt i BHG där ledningen bytts, emissioner har genomförts och en rejäl kostnadsöversyn initierats. Aktien är i ett helt annat läge nu kring 12 kr och vi får återkomma efter nyår i detta case. 

Nu stänger vi böckerna för 2023 och hälsar Er välkomna igen måndagen den 15 januari. Då rivstartas det nya året traditionsenligt med ett stort nummer av vår ”Utdelningsspecial” där vi tar fram en ny Utdelningsportfölj och utvärderar den nuvarande. Tidningen kan du som prenumerant läsa som e-tidning redan lördagen den 13 januari kl 9.00 på sajten eller i Börsveckan-appen.

Tills dess passar vi på att önska Er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!   

GABRIEL ISSKANDER   

Chefredaktör 

Våra bästa köprådVåra sämsta köprådVåra råd 2022Våra råd 2021Våra råd 2020Våra råd 2019Våra råd 2018Våra råd 2017Våra råd 2016