Utdelning som ger utdelning

 

I mer än 35 år har Börsveckan hjälpt sina läsare hitta börsens bästa aktier. Varje vecka levererar vi aktieanalyser med tydliga råd om vad som är värt att äga och inte.

Men vi gör inte bara analyser. Vi tipsar också om hur man kan använda våra råd för att komponera en egen portfölj som slår index.

Ett av de enklaste, billigaste och bästa sätten att slå index är att köpa aktier i bolag som har hög utdelning och direktavkastning. Därför tar vi varje år fram förslag på en portfölj som består just av den typen av utdelningsaktier. Vi kallar den för Utdelningsportföljen.

Så här går det till:

I kalenderårets första nummer av Börsveckan tar vi fram 10-15 aktier med hög direktavkastning som tillsammans bildar en hyggligt riskspridd portfölj. Vi investerar 1 Mkr fiktiva pengar i bolagen som blir BV:s Utdelningsportfölj.

Normalt sett köper vi bara aktier som har en direktavkastning på 4 procent eller mer räknat på prognostiserad utdelning. Utdelning är en kvalitetsstämpel på bolaget, och hög utdelning en indikator på undervärdering. Annars är det samma saker vi gillar i dessa bolag som vi alltid söker – ökande vinster, låg värdering och chans att bolaget växer till något betydligt större än i dag på lite sikt.

Vid 4-5 tillfällen per år gör vi en större uppdatering av portföljen. Så sker bland annat i samband med att vi tagit emot årets utdelningar som ska återinvesteras. Antalet transaktioner hålls på en låg nivå. Det gör utdelningsportföljen ganska enkel att följa, i synnerhet som portföljen typiskt sett innehåller lite större och stabilare bolag.

Så här har Utdelningsportföljen utvecklats historiskt:

År                       Portföljen          Index

2004                    41%                     11%            

2005                    31%                     32%

2006                    31%                     18%

2007                   -9%                     -18%

2008                   -36%                   -35%

2009                   107%                    58%

2010                    11%                     14%

2011                    ingen portfölj detta år

2012                    16%                     14%

2013                    53%                     25%

2014                    30%                     15%

2015                    23%                       2%

2016                    26%                     18%

2017                    13%                     14%

2018                    -4%                      -4%

2019                    15%                     30%

2020                    22%                     17%

2021                    44%                     29% 

Snitt                    24%                      13%

Utvecklingen har alltså varit volatil men över tid har portföljen gett bra meravkastning jämfört med index. Det finns inga garantier för att utdelningsaktie ska utvecklas lika starkt i framtiden som de gjort under de senaste 15 åren. Men det skulle inte alls förvåna oss om de gör det.